29. WordPress: 5 nuttige WordPress hacks.

Een lijst van je toekomstige berichten laten zien:

Gebruik volgende code eender waar in je template:
have_posts()) {
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID; ?>


 • Bezoekers uit Google detecteren en groeten

  Voeg volgende code toe aan je template bestanden (index.php, single.php of page.php).

  if (strpos($_SERVER[HTTP_REFERER], "google") == true) {
  echo "Hello Google User!";
  }

  Je kan extra toevoegingen doen en de design aanpassen met een beetje CSS.

  Detecteren welke browser je bezoeker gebruikt.

  In WordPress is het makkelijk om na te gaan welke browser je bezoekers gebruiken. Zoals je wellicht zelf wel weet, is elke browser anders en wordt een website in de ene browser correct weergegeven terwijl het er in een andere browser totaal anders uitziet. Door na te gaan welke browser je bezoeker gebruikt en dit toe te voegen als class aan je <body>-tag kan je dit oplossen. Dit kan ook een goede oplossing zijn als je bezoeker een Iphone gebruikt op je website!

  Stap 1: Functie toevoegen aan header.php :
  Als je de serie hebt gevolgd vanaf het begin heb je nu enkel staan in je theme. Verander het zodat het er als volgt uitziet: >

  Stap 2: Nu moet je functions.php aanpassen door volgende code bij te typen:
  add_filter('body_class','browser_body_class');
  function browser_body_class($classes) {
  global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone;

  if($is_lynx) $classes[] = 'lynx';
  elseif($is_gecko) $classes[] = 'gecko';
  elseif($is_opera) $classes[] = 'opera';
  elseif($is_NS4) $classes[] = 'ns4';
  elseif($is_safari) $classes[] = 'safari';
  elseif($is_chrome) $classes[] = 'chrome';
  elseif($is_IE) $classes[] = 'ie';
  else $classes[] = 'unknown';

  if($is_iphone) $classes[] = 'iphone';
  return $classes;
  }

  Stap 3: De broncode bekijken.
  Sla alles op en bekijk het resultaat door naar je site te gaan en de broncode te bekijken. Het resultaat ziet er dan als volgt uit:

  WordPress ‘help’ sectie aanpassen.

  In de rechter bovenhoek is er een optie met ‘screen options’ en ‘help’. Je kan hier zelf zaken bij plaatsen met allerlei informatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een donatie button plaatsen of meer informatie over de theme. Handig als je een theme maakt voor iemand anders.

  Voeg volgende code toe aan functions.php :
  //hook loading of new page and edit page screens
  add_action('load-page-new.php','add_custom_help_page');
  add_action('load-page.php','add_custom_help_page');

  function add_custom_help_page() {
  //the contextual help filter
  add_filter('contextual_help','custom_page_help');
  }

  function custom_page_help($help) {
  //keep the existing help copy
  echo $help;
  //add some new copy
  echo "

  Custom Features

  ";
  echo "

  Content placed above the more divider will appear in column 1. Content placed below the divider will appear in column 2.

  ";
  }

  Als je nu een nieuwe ‘page’ wilt toevoegen zal je zien dat er extra informatie zal staan als je op help klikt.

  Toevoegen van een ‘zend naar twitter’ link

  Geef je bezoekers de gelegenheid om je artikel te tweeten; voeg aan functions.php volgende code toe:

  if(!function_exists('dd_tiny_tweet_init')){
  function dd_tiny_tweet_init($content){
  //Thanks to http://briancray.com for the one line $tiny_tweet_url solution.
  $tiny_tweet_url = file_get_contents('http://tinyurl.com/api-create.php?url=' . urlencode('http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' . $_SERVER['REQUEST_URI']));
  //Grab the title of the current post
  $tiny_tweet_title = get_the_title();
  //Reduce title to 100 characters
  $tiny_tweet_title = substr($tiny_tweet_title, 0,100);
  //Append an ellipsis to the end
  $tiny_tweet_title .='...';
  //Set up the status and url to send to twitter
  $tiny_tweet_status_url = 'http://twitter.com/home?status=Currently reading "'.$tiny_tweet_title."\" ".$tiny_tweet_url;
  //If the current page is an individual article, promote it with a Twitter link!
  if(is_single()){
  $content .= '

  Enjoy this post? The give it a tweet!

  ';
  }
  return $content;
  }
  add_filter('the_content', 'dd_tiny_tweet_init');

  }

  Wordpress theme maken of toch kopen?

  Een Wordpress theme maken vergt veel werk, al is wat extra kennis altijd welkom. We maken zelf geen sites meer maar gebruiken nu de themes die terug te vinden zijn op: Theme Junkie. theme junkie Je kan op hun website ook gratis Wordpress themes terugvinden en downloaden!

  Deze website gebruikt cookies om jou de beste ervaring te kunnen geven. Door deze website te gebruiken ga je hiermee akkoord. Meer info

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close